Participació

L’espai de criança Ruka és un projecte autogestionat, és a dir, que requereix la implicació i participació activa de les famílies en diversos àmbits, com l’acompanyament i la presència física durant el procés de familiarització, la implicació en les diverses comissions, l’aportació de la quota mensual,  l’aportació del menjar (esmorzar, dinar i berenar, tot i que de forma col·lectiva), l’assistència a les reunions familiars i redacció (rotativa) de les actes de les reunions.

Aquesta implicació de les famílies fa que cada nen i nena tingui vincles significatius amb els adults i es dóna una total confiança. La idea és fer sentir tant a les i els petits, com als adults, com en una gran família.

El dinar es prepara per torns, cada dia una família. S’ha de cuinar per a tots els infants i les dos acompanyants, que també participen d’aquests torns. Es cuina menjar ecològic, de proximitat i de temporada. El menú variarà, essent adaptat en funció dels infants, les famílies i les necessitats concretes de cada grup. Aquests menús estan desenvolupats i repartits en torns rotatius.

Les reunions pedagògiques són el punt de trobada entre les famílies i l’educadora. És espai per tractar temes particulars com ara la resolució de conflictes, el procés d’adaptació o familiarització, el desenvolupament a tots nivells dels i les petites, controls d’esfínters, processos emocionals, cognitius i socials entre d’altres. Aquest espai no deixa de ser un espai de coneixement i diàleg, des del respecte i l’escolta, tant per a les mares i pares com per les acompanyants.