Espais i materials sensorials

MATERIALS

 

 

 

 

 

Treballem amb elements i materials reciclats i naturals, en cap cas farem servir com a habitual joguines de plàstic. Es parteix de la idea de desenvolupar una sensibilitat artística, a més que permeten descobrir característiques particulars cadascun. Jugant i experimentant, s’arriben a diferenciar propietats com el pes, si és llarg o curt, etc. Els materials sensorials permeten aprendre jugant i investigant les possibilitats de cada un que hi ha a l’abast, de forma lliure i des de cada curiositat particular.

Gran part dels materials que s’oferiran seran de la vida quotidiana, és a dir objectes reals. Ja que hi ha molts presents en la vida pràctica amb una gran riquesa sensorial i de varietat manipulativa. Per així, estimular la creativitat i l’expressió. Despertant la curiositat i les ganes de manipular en el dia a dia, creant actituds positives davant l’aprenentatge, satisfaent també, la necessitat de realitzar tasques motivadores.

La majoria dels materials estaran sempre al seu abast, i seràn del tipu capses de cartró, taps de suro, anelles i tubs de mides diferents, robes, fustes, etc.

 

ESPAIS 

L’espai Ruka integra diversos racons, que s’organitzen en tot l’espai, alguns són permanents i altres van canviant amb el temps. Per a “racó” ens referim a un espai delimitat on es realitzen diferents activitats d’aprenentatge a través del joc lliure i espontani.